Roma. Sei gennaio 2021, zona rossa?!

Roma. sei gennaio 2021, zona rossa?!